ANSIGT til ANSIGT - Portrætkunst i dag


KUNST ETAGERNE HOBRO, Fra den 9. NOVEMBER 2019 - 24. JANUAR 2020

En udstilling om en af billedkunstens ældste motivverdener – portrættet. Udstillingen præsenterer fem kunstnere, som på hver deres måde undersøger menneskets ydre og indre; det, der kan ses, og det, der ligger under overfladen. Fem kunstnere som insisterer på at finde nye veje for det kunstneriske portræt i en tid, hvor mobiltelefoner har gjort portrættet og ikke mindst selvportrættet til en hverdagsforeteelse.

 

Marit Benthe Norheim bruger erindring og symbol som afsæt for sine abstraherede portrætter i udstillingen

"Jeg har alltid forholdt meg direkte til mennesket og mennesker imellom, i mine arbeider. Veldig tidlig begynte jeg å modellere naturalistiske portretter, som også ble til en overlevelse for meg som kunststudent og i tiden etterpå. En spennende prosess i å avbilde det jeg så, men også i å forsøke å finne det som ikke umiddelbart var mulig å se i første møter med mennesker. Denne prosessen utviklet jeg til å inkludere symboler som representerte de modellene jeg hadde – og etterhvert slapp jeg taket i det realistiske, naturtro og gjenkjennelige portrettet – for å konsentrere meg om det symbolske og fortellende istedet. På den måten er mesteparten av mine skulpturer basert på personer. Noen av dem navngivne, mens andre er glimt av noen – tilstedeværelse av hurige overføringer fra møter med forskjellige mennesker i alle slags sammenheng.
De tre store skulpturene; Anna, Anna Regina og Maria, var tre assistenter jeg hadde med meg til å skape «Ledningsgobelinet» til AVV i Hjørring. Det var et bilde på fruktbarhet- og alle tre ble gravide i løpet av arbeidsprosessen!  De andre små skisseaktige modelleringer er alle sammen mine fortolkede portretter av mennesker i nær familie eller i venne- og arbeidsrelasjoner gjennom de siste årene." 
Marit Benthe Norheim 2019

www.kunstetagerne.dk

 

KUNSTNERMØDE - FOREDRAG

Kunstetagerne Hobro afholder Kunstnermøde med Marit Benthe Norheim

Lørdag den 18. januar 2020 kl. 13.00

Gratis for medlemmer af Mariagerfjord Kunstforening, øvrige kr. 50.

BILLEDER FRA UDSTILLINGEN - klik for store billeder