FORSKER I FØLSOMHET - ERIK BOMANN-LARSEN 2022


Utstillingsåpning, bokutgivelse og konsert

i kulturkirken jakob, oslo. 7. november 2022

Del av Kunst og Helse Festival i Jakobs Brønn, 7. & 8. nov., med seminar og boklansering 8. november

FORSKER I FØLSOMHET – ERIK BOMANN-LARSEN. 2022

Kunstboken FORSKER I FØLSOMHET, med tekster og tegninger av outsider artist Erik Bomann-Larsen/ alias Edwin Hender, i utvalg ved  billedkunstner Marit Benthe Norheim, lanseres 7. november i Jakobs Brønn, Kulturkirken Jakob, Oslo, kl- 18-21. Det foregår i utstillingen av Eriks tekster og tegninger, under samme tittel: FORSKER I FØLSOMHET. (Utstillingen er åpen den 7. og 8. november: kl. 16.00 – 21.00)

Utstillingen åpnes med taler av psykologspesialist Per Johan Isdahl, billedkunstner Marit Benthe Norheim og tidl. Rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi, kunsthistoriker Else Marie Bukahl. Musikk ved vokalperformer Ruth Wilhelmine Meyer, sanger Jørn Simen Øverli og komponist Tonje T. S. Norheim med musikk basert på Erik Bomann-Larsens tekster og tegninger.

BOK OG UTSTILLING ER STØTTET AV FRITT ORD OG SKIEN KOMMUNE

Utstillingen, seminar og boklanseringene er en del av en «Kunst- og helsefestival» med utgangspunkt i outsider artist Erik Bomann-Larsens livsverk, hvor også bokutgivelsen «FØLSOMHETENS KRAFT - Om folkehelse og livskvalitet i møtet mellom kunst, livssyn, psykiatri og natur.» (Red. Gunnar Tellnes og Marit Benthe Norheim) – Hertervig Forlag, finner sted. Seminaret med samme tittel «FØLSOMHETENS KRAFT - Om folkehelse og livskvalitet i møtet mellom kunst, livssyn, psykiatri og natur.» ved Gunnar Tellnes, professor emeritus dr. Med. Seminaret finner sted den 8. nov. kl. 10-16. Se detaljert program  med mulighet for å tilmelde seg seminaret

Video fra udstillingsåbningen med taler af billedkunstner Marit Benthe Norheim, psykologspesialist Per Johan Isdahl og kunsthistoriker Else Marie Bukahl. Samt musik af vokalperformer Ruth Wilhelmine Meyer, sanger Jørn Simen Øverli og musik af komponist Tonje T.S. Norheim, hvor Sigrid Norheim Ørntoft repræsenterer både Tonje og Erik i en performativ skikkelse, med maske fra en af Eriks tegninger. varighed 70 min. Optaget af Mads Strømme

KUNSTBOK FORSKER I FØLSOMHET

TEKSTER OG TEGNINGER FRA ERIK BOMANN-LARSEN ALIAS EDWIN HENDERS DAGBØKER

Jeg har forsøkt å gjøre hans arbeid tilgjengelig ved å lage en ektrakt, hvor jeg har satt sammen en liten del av tekster og tegninger fra det enorme dagboksmaterialet som finnes. Utvelgelsen har derfor blitt min subjektive, med Eriks tillatelse.
Boken, som består av tre deler, er designet av grafiker Malene Pedersen. Hun har uttenkt muligheten for å gå inn i de forskjellige delene ved å snu boken og gi den to forsider. De to møtes fra to vinkler inne i boken ved den 3. delen, som er en stor bolk med Eriks tegninger. Der er også en kort tekst av den danske journalist  Charlotte Rørth, som på mange måter har et slektskap til Erik gjennom deres livsoppgaver.
Jeg håper andre vil ønske å gå videre inn i Erik Bomann-Larsens / Edwin Henders psyko-religiøse verden, og utvinne andre bøker og andre vinkler ut av det mangfoldige materialet som finnes.

Boken har 348 sider og koster 450 kr.
Den kan bestilles ved
malene.stenshede@gmail.com

 

Erik blotter sitt liv fullstendig for oss. Hans verk kan leses, oppleves og forstås fra et
religiøst/åndelig synspunkt, fra en psykiatrisk eller psykologisk vinkel, fra et kunstnerisk perspektiv
– eller med et almenngyldig, medmenneskelig blikk.

OM ERIK BOMANN-LARSENS OG HANS KUNST
Ved billedkunstner Marit Benthe Norheim

Erik var nettopp blitt utsatt for djevleutdrivelse da jeg møtte ham i 1978. De som mente at han var besatt – og at hans tegninger viste det – fikk ham til å brenne alle sine kunstverk! Det førte til at jeg tok vare på de bildene han skapte i de neste årene, til han ikke hadde flere tegninger i seg, som han sa. Deretter var det tekstene som overtok, som språkbilder.

Å være psykiatrisk pasient har lav status i samfunnet. Derfor er det mange som ikke vedkjenner seg angst og overfølsomhet. Her er Erik Bomann-Larsens kommentar til dette: «Jeg ble snakket til - som om jeg skulle være en liten tulling. Det kommer av at jeg er en psykiatrisk pasient og dermed ikke regnes for å være tilregnelig. Det er mange av dem som har psykiske lidelser som ikke vil innrømme det, fordi de er redde for å bli kategorisert som psykiatrisk pasient og dermed bli fratatt verdigheten. JEG SELV GIR POKKER I DETTE: Jeg har alltid sett på psykiatriske pasienter som høyverdige mennesker. Ja kanskje som mer høyverdige enn mannen i gata.»

Erik har vært psykiatrisk pasient, siden han var helt ung. Han har brukt livet sitt til å skrive og tegne, som vitne inn i sin egen psyke, på kanten mellom flere virkeligheter. Han er en av dem som ses på som tapere i vår kultur, men som i andre kulturer og til andre tider, ville bli sett på som en vis mann – som en kilde å hente fra.

Erik er med egne ord en ”Forsker i Følsomhet”, med seg selv som kasus. Han gir innblikk i en psyke og i et liv, som for de fleste ville synes både tungt og innholdsløst. Men Erik mangler ikke innhold. Han reiser hele tiden i sitt indre. Hans opplevelser er så intense og nærværende at de driver ham til innsikt og erkjennelser, på tross av, eller kanskje også på grunn av smerter og lidelser, som de fleste av oss frykter skulle ramme oss. Erik kretser i sine tekster om personlige erfaringer: ”En selvopptatthet for andre», som han betegner det. Han ser på seg selv både utenfra og innenfra og formidler, både gjennom tekst og tegning, fra en verden vi mangler dypere innsikt i.

Erik Bomann-Larsen har en formidler evne, som på et høyt kunstnerisk nivå er istand til å løfte og positivt verdilade de menneskelige tilstander som gjør at man stigmatiseres.

Her er som et eksempel et sitat hvor han skaper et positivt begrep om den overfølsomme psykologi: «Følsomme plussvarianter» trenger som regel mest kjærlighet. De har det med å steke seg selv.»

Erik blotter sitt liv fullstendig for oss. Hans verk kan leses, oppleves og forstås fra et religiøst/åndelig synspunkt, fra en psykiatrisk eller psykologisk vinkel, fra et kunstnerisk perspektiv – eller med et almenngyldig, medmenneskelig blikk.

Erik Bomann-Larsen/ alias Edwin Hender var 35 år da jeg gjorde den første utvelgelsen av hans tekster og tegninger, for å gi flere en inngang til hans kunstneriske univers. Nå er han 70 år og i den forbindelse har jeg fått støtte til å publisere et større utvalg av Eriks tekster og tegninger. (Han skrev i mange år under sitt alias: men vil nå helst siteres med eget navn).

Jeg har forsøkt å gjøre hans arbeid tilgjengelig ved å lage en ektrakt, hvor jeg har satt sammen en liten del av tekster og tegninger fra det enorme dagboksmaterialet som finnes. Utvelgelsen har derfor blitt min subjektive, med Eriks tillatelse.

Boken, som består av tre deler, er designet av grafiker Malene Pedersen. Hun har uttenkt muligheten for å gå inn i de forskjellige delene ved å snu boken og gi den to forsider. De to møtes fra to vinkler inne i boken ved den 3. delen, som er en stor bolk med Eriks tegninger. Der er også en kort tekst av den danske journalist  Charlotte Rørth, som på mange måter har et slektskap til Erik gjennom deres livsoppgaver.

Jeg håper andre vil ønske å gå videre inn i Erik Bomann-Larsens / Edwin Henders psyko-religiøse verden, og utvinne andre bøker og andre vinkler ut av det mangfoldige materialet som finnes.
 

Marit Benthe Norheim og Erik Bomann-Larsen sammen på Sitrus, Lyngbakken Pleiehjem, nov. 2022

UDVÆLGELSE AF TEGNINGER TIL BOG OG UDSTILLING

GLIMT FRA BOKEN