"Jeg er optaget af kunst som er sat ind i/ eller er en del af en sammenhæng, og som man kan opleve på mange plan, ikke bare gennem intellekt og tanke. Derfor har det at arbejde i det offentlige rum optaget mig stærkt. Det at iscenesætte en historie, - mine egne udvalgte dele sat i forhold til det stedspecifikke - har været en drivkraft i store dele af min produktion.

Social delagtighed fylder meget i min idéopbygning, både gennem direkte involvering, hvor f.eks. indsamlede fotos og symboler modelleret i porcelæn (ud fra et tema,) er inkorporeret i skulpturens udformning. Men også i fysisk at kunne indtage skulpturerne: ved at sidde på dem, skubbe, trække og køre dem, rutsje igennem eller som i projekt Life-boats; sejle i dem! Et andet aspekt er musik og lyd. I flere af mine projekter, har jeg haft samarbejde med komponister.
 
I vores tid, hvor holdninger, tilhørighed og positionering bliver brugt som magtmidler, ser jeg det som en af kunstens vigtige opgaver at etablere dialogsituationer.
I en stor del af min kunstneriske produktion, har jeg forholdt mig til kvindefiguren. Som kvindelig kunstner ser jeg repræsentationen af kvinden i det offentlige rum – ud i fra et kvindeligt ståsted, som vigtigt; med stikord som frugtbarhed og beskyttelse.
Samtidigt har bevægelighed / mobilitet og fleksibilitet – det at kunne transportere sig, både fysisk og mentalt, blevet stadigt vigtigere ingredienser: - Menneskets overlevelsesdrift, evne til foranderlighed, til at flytte på sig og genopbygge har altid fascineret mig.

De fleste af mine arbejder er direkte modelleret i beton, over specialbygget armering som i nogle tilfælde er genbrug, som f.eks. skraldespandstativerne inde i de ”Rullende Engle” og gamle campingvogne til projektet ”Campingkvinder” som blev vist i forbindelse med Europæiske Kulturhovedstad Stavanger 2008.
Rasjonaliteten og fleksibiliteten i betonen gør at jeg altid kommer tilbage til dette materiale, som også giver mulighed for kort vej mellem tanke og handling. Jeg har 25 års erfaring med jern og beton- konstruktioner og indgår altid samarbejde med ingeniør og betonkonsulenter ved størrer opgaver. Andre materialer jeg bruger er sten, bronze, aluminium og diverse plastmaterialer."

 Marit Benthe Norheim

CURRICULUM VITAE

Marit Benthe Norheim, f. 1960 i Norge, bosat i Danmark, siden 1996.

Hun studerede på Vestlandets Kunstakademi, Bergen, 1980-84, et af årene på rejse i Europa, med hovedsæde i Italien. Derefter blev det Royal Academy of Art, London, 1984-87 (MA). Det førte til at London blev hendes base i 12 år, hvor hun i en årrække underviste ved div. kunstakademier, bl. a. Royal Academy of Arts og Central/St. Martin School of Art, ved siden af sit virke som kunstner.

Frem til hun i 1995/96 tilbragte et år i Skien, for at lave ”Gallionsfigurer/Damer i blæst”, 5 store betonskulpturer; som en arkitektonisk del af Union/Norske Skogs biologiske rensningsanlæg.

MBN har udstillet i mange lande, med hovedvægt på Norge, UK og Danmark. Hun er repræsenteret i flere offentlige samlinger, bl. a. i Museet for Samtidskunst og Nasjonalgalleriet, Norge, samt Ny Carlsbergfondet i Danmark. I tillæg har hun udført en række værker til det offentlige rum i Danmark, Norge, Sverige, Grønland, Island og UK. I Danmark er hun mest kendt for ”Fruen fra havet”, en 7m. høj tosidig skulptur i beton, placeret yderst på molen i Sæby, som førte til ”Rottejomfruen”, Skien, i forbindelse med Ibsenjubilæet i Norge, 2006.
Af andre projekter kan nævnes ”Rullende engle”, 16 skulpturer i beton, modelleret over skraldespandstativer, på hjul og med indstøbte elektroniske lyde af Geir Johnson. De har været på rejse fra Oslo; så til Wick, Skotland; til London, Trafalgar Square og Church of St. Martin in the Fields, så til Salisbury Cathedral. I 2020 var de i Tyskland, hvor de blev brugt i forbindelse med 75-års mindemarkering for bombadementet af Dresden i Tyskland den 13. februar 1945

Projekt ”Campingkvinner”,  i samarbejde med komponist Geir Johnson Skulpturerne er bygget over gamle campingvogne og blev skabt i forbindelse med Europæiske Kulturhovedstad, Stavanger 2008. De er også i kørbar stand, og ankommer bag hver sin bil og har rullet rundt i Europæiske Kulturhovedstad Stavanger 2008 regionen i 8 mdr. på konstant rejse. De har besøgt ca. 40 steder i denne periode, campingpladser, parker, skoler, bytorve etc.
Siden har installationen har været på lange campingturer, på kryds og tværs i Norge, Danmark og Island, siden de blev skabt i 2008

Deltagerinvolvering er brugt på forskellige måder i flere af Marit Benthe Norheims projekter. Dette aspekt og mobiliteten bliver videreudviklet i projekt  Life-boats, 3 båd som er støbt og modelleret i beton. De er 12m lange, 4,2m høje, med godt 3m over vandoverfladen, CE certifiseret  og har sejlet i 2016/17 i hele Danmark i regi af Aarhus som Europæiske Kulturhovedstad med besøg i over 60 havne. I 2019 var de på sommersejlads langs den Vendsysselke Østkyst, med besøg i 4 byer.
www.life-boats.com

Marit Benthe Norheim, fortæller om hendes forhold til Vendsyssel i forbindelse med Kunstermøde i Vendsyssel

I videoen fortæller hun om hendes  inspirationen til sit tryk til kunstnermappen Kunstnermøde i Vendsyssel. Kunstnermødet samlede 12 billedkunstnere, som i løbet af september 2013 arbejdede sammen og hver for sig på forskellige lokaliteter i Vendsyssel. Resultaterne præsenteres på en række udstillinger, der vises i april-juni 2014.

Læs mere om Kunstnermødet her: http://www.corner.dk/index.php?id=561

2018 - NIELS-PRISEN, HÆDERSLEGAT

Kulturminister Niels Matthiasen (1924-1980) Mindelegat.

Den 5. marts 2018, modtog Marit Benthe Norheim sammen med hendes mand,billedhugger Claus Ørntoft Niels-prisen

Niels Matthiasen var ikke selv kunstner og havde ingen ambitioner i den retning, men han var den begejstrede og engagerede tilskuer, og måske derfor blev han den gode kulturminister. Han troede seriøst på det område, han repræsenterede, og at det var af betydning, at han gjorde sit for at vilkårene kunne blive bedre for den kultur, han var så dybt optaget af. Han var det engagerede menneske, han var åben, bramfri, sjov, det rungede i rummet, når han lo, og alle, som kom til ham, fik på en eller anden måde en håndsrækning, - den gode vilje var der altid.
Bestyrelsen for Kulturminister Niels Matthiasens mindelegat, består af maleren Pia Schutzmann, sangeren Kira Skov, entertainer Eddie Skoller, sceneinstruktør Peter Langdal, politiker Thorkild Simonsen og har den tidligere balletmester Frank Andersen som formand.

" NIELS - Prisen " er resultatet om at skabe et legat til minde om Niels Matthiasen; Et legat ligeså favnende og bredt funderet og orienteret som Niels selv. Mindelegatet er indtil nu blevet uddelt 26 gange og til 46 kunstnere, b.la. Jørn Utzon, Bjarke Ingels, Lisbet Dahl, Gudrun Bojesen, Benny Andersen og Ghita Nørby.

2015 - VERY CLICQUET AWARD

2014 - ARTBEATPRISEN FOR CAMPINGKVINDER

2014 - JYLLANDSPOSTEN OG POLITIKKENS REJSELEGAT

2011 - ANNA KLINDT SØRENSENS HÆDERSLEGAT

Den 21. januar 2011, Modtog Marit Benthe Norheim Anna Klindt Sørensens hæderslegat

Legatet gives som anerkendelse af kunstneriske fortjenester; det uddeles en gang årligt og kan ikke søges. Det bestyres af en komite, der efter stifterens ønske udpeges af Kvindelige Kunstneres Sammenslutning.

Nedenunder kan der hentes og Læses hele motivationen for tildelingen af Anna Klindt Sørensens hæderslegat til Marit Benthe Norheim. Skrevet af Else Marie Bukdahl Dr. phil. tidligere rektor for Det Kgl. Danske Kunstakademi og formand for  bestyrelsen for Anna Klindt Sørensens legat.

2011 - SPAR NORDS KULTURPRIS 

Den 24. januar 2011 modtog Marit Benthe Norheim Spar Nords kulturpris, Hjørring kommune

Prisen uddeles til en kunstner, en gruppe kunstnere eller til ophavsmændene bag kulturelle initiativer i Hjørring Kommune. For at komme i betragtning til prisen, skal kandidaten opfylde ét eller flere af kriterierne kvalitet, profilering af Hjørring Kommune, nyt talent, folkelighed eller finkulturelt. Prisen kan ikke søges.

2009 - MARIE OG VICTOR HAAGEN MÛLLERS FOND

Den 30. april 2009, modtog Marit Benthe Norheim et legat fra Marie og Vicor Haagen Müllers Fond

"Det slog mig med det samme at her var en pige med ganske særlige evner. Her var tale om rå naturkraft og kunstnerisk mod og styrke  i udnyttelsen  af dit foretrukne materiale beton."

Gerda Thune Andersen

Læs hele motivationen af indstiller Gerda Thune Andersen, på nedestående link