BOGEN KAN KØBES HOS VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM I HJØRRING.

​ELLER VED HENVENDELSE TIL MARIT BENTHE NORHEIM,
ELLER PÅ MAIL TIL

malene.stenshede@has.dk

PRIS 250 KR
 

Bogen er indtil nu kun udkommet på engelsk, men flere af tekster kan på linket downloades på dansk.

LIFE-BOATS

from dream to dream

-en præsentation og dokumentation af Marit Benthe Norheims sejlende skulpturinstallation ”Life-Boats” og historien bag.

Bogen, der er redigeret af kunsthistoriker Marie Kirkegaard i samarbejde med Marit Benthe Norheim, beskriver i billeder, interviews og tekst, Life-Boats som et vidtfavnende projekt, der tog sin begyndelse i 2008, i Marit Benthe Norheims drøm om sejlende skulpturer. Drømmen blev realiseret i et samarbejde mellem kunstneren, sponsorer, fagfolk, leverandører og i hundredvis af frivillige, og Life-Boats fremstår dermed som et på alle måder grænse-overskridende og -nedbrydende Gesamtkunstwerk, der i tilblivelsesprocessen satte nye standarder for samarbejde, fællesskab og engagement på tværs af fag. Nu, i det videre forløb, vil Life-Boats sætte nye standarder for international, mellemfolkelig og publikumsinddragende kunstformidling på tværs af grænser.
Bogen bringer bidrag fra en række af projektets nøglepersoner: Marit Benthe Norheim, Else Marie Bukdahl (fhv. rektor for Kunstakademiet i København), Aarhus Europæiske Kulturhovedstad2017 og Rebecca Matthews, direktør for Europæiske Kulturhovedstad Aarhus2017, Elsebeth Gerner Nielsen, rektor for designskolen i Kolding. Jorunn Veiteberg, norsk kunsthistoriker. Samt fra nogle medvirkende af de mange frivillige, som har medvirket både under opbygning af skibene og under sejladserne. Hertil kommer et udvalg af mange flotte billeder fra processen og sejladserne i 2016 og 2017.
Bogen er publiseret af Støtteforeningen for Life-boats og Vendsyssel Kunstmuseum, med støtte fra Aarhus Europæisk Kulturhovedstad 2017, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Oticon fonden, og ENV Fonden - Nord Energi.

UDGIVET 2018

SKIBET ER LADET MED MINDER

Fortællinger om kvindeliv på tværs af grænser
En bog af Ann-Dorte Christensen og Marit Benthe Norheim 

Rammen for bogen er de 18 kvinder,  der er portrætteret til galionsfigurerne på ryggen af  ”Mit skib er ladet med Minder”

Bogen er baseret på 18 livsfortællinger med nulevende kvinder over 70 år, som har rødder i 27 forskellige lande. Hver fortælling er analyseret som en unik beretning om individuelle erfaringer med styrke, smerte og kærlighed. Men fortællingerne er samtidig en kilde til viden om væsentlige begivenheder i samfundet gennem de seneste årtier, hvor flugt, migration og møder mellem forskellige kulturer har været et vilkår for mange mennesker. 
Rammen for bogen er billedkunstner Marit Benthe Norheims kunstprojekt Life-boats, der består af tre sejlende skulpturer, som symboliserer forskellige stadier i kvindelivet: Længsel – den unge på vej ud i livet; Liv – den gravide midt i livet ; Minder – den aldrende. Det er det tredje skib og dets 19 galionsfigurer, denne bog er knyttet til.

UDGIVET 2016

KUNST I NATUREN

LandArt viser vej til de Nordjyske landskaber.

Art on the move: Life-boats

UDGIVET 2016

AALBORG STIFTSBOG 2008

Gem dig i mors skørter, teologisk vinkler på Marit Benthe Norheims skulpturer, af provst Lars-Erich Stephansen

UDGIVET 2008

BILLEDKUNSTNER MARIT BENTHE NORHEIM

En flot bog i ord og billeder om Marit Benthe Norheim's arbejde frem til 2005

UDGIVET 2005

OPLEVELSER: KOBLINGER OG TRANSFORMATIONER

Undervisningsbog, Aalborg Universitetsforlag

UDGIVET 2005

ARMERTE KVINNER

En skabelses beretning i beton, Dokumentation om udsmykningsarbejdet til et helt nyt rensningsanlæg på Union A/S, biologisk renseanlæg, Skien, Norge

UDGIVET 1995

HUNDREDE ÅR

Et festskrift for Norge og Danmark i 100 år.
Forbindelser mellem vor tids norske og danske kunstliv, af Else Marie Bukdahl

UDGIVET