INDSIGT OG UDSIGT


”SINDALS ENGLE OG BØRN UNDER PANDEMIEN. ”

Dobbelte Selvportrætter og 4 Englevogter

Til Muren ved Sindal bibliotekstorv, Hjørring kommune

Efter flere gode møder med engagerede repræsentanter for Sindal Borgerforening og for Sindal skole, både i mit værksted i Mygdal, på Sindal Bibliotekstorv og på Sindal skole, har opgaven med at tænke en skulpturel udsmykning til den store murvæg, der omkranser bibliotekstorvet udkrystalliseret sig.
Udgangspunktet for at at kontakte mig, var et ønske om at Sindal skoles ca. 550 børn ville kunne deltage i opbygningen af et værk i samarbejde med en professionel kunstner, bl.a. inspireret af deres kendskab til min skulptur i Sæby; ”Fruen fra havet”.

Det er vigtigt for mig, i arbejdet med involvering af børn og unge i mine kunstprojekter, - at de ikke bare skal ”gøre”, - men bevidstgøres om den skabende proces - om det at tænke selv, - det at finde sit eget udtryk, og stå inde for det. Derfor har skolerne i tidligere projekter, arbejdet parallelt med forskellige relaterende temaer – også i flere forskellige fag.

DOBBELTE SELVPORTRÆTTER
Jeg ønsker at børnene skal modellere relieffer i ler, som dobbelte selvportrætter. (Som et Janus symbol).
Hver af kaklernes størrelser bliver ca. 15 x 25 cm, for at udfylde de 4 beton nicher.
Det ene del af selvportrættet kan indeholde de tunge tanker og følelser og den anden del af selvportrættet kan udtrykke de drømme og håb man kan dyrke i sin egen bevidsthed. Dette håber jeg kan give børnene nogle tankeredskaber til at finde mod og kræfter til at gennemleve andre situationer senere i livet, hvor man også skal være klar på at der er flere sider i en sag og at man kan være i flere slags ”Virkeligheder” samtidigt og rumme det. – Man kan både være ked av det og være håbefuld samtidigt. Man kan både have sorg og opleve glæde på samme tid. Det er det jeg ønsker at bevidstgøringsprocesser rundt det at skabe selv, kan bidrage til.

ENGLEVOGTER
Jeg ønsker at skabe 4 engle til Sindal. Skytsengle – Vogtere – Beskyttelsesfigurer til den tid vi lever i nu. De ønsker at bringe Tro, Håb og Kærlighed til byen. De skal være lette og inderlige. Åbne i udtrykket. Både indadvendte og udadvendte. Vakre, mærkelige, livsbejaende og glædes-spredende. Men de vil også være sårbare og skrøbelige i sit udtryk, for de er jo halvt menneske. De vil ikke kun være søde glansbilleder.

15-16 MARTS 23: Alle elev fra Sindal skole er samlet i Sindal hallen for at modellere deres relief og dagen efter at male og begitte dem -klik for store billeder

15. marts 2023

Nordsøposten.dk

Nu arbejdes der på kunstværket “Sindals engle og børn”

Læs artiklen

Marts22, ENGLEVOGTER SKABELONER I FULD STØRRELSE - klik for store billeder

ENGLEVOGTER MODELLER 1:7 - klik for store billeder

ENGLEVOGTER SKITSER - klik for store billeder