"I sine betonskulpturer fokuserer Marit Benthe Norheim på både den fabulerende, den symbolske og den portrætlige brug af menneskeskikkelsen. Hendes værker opstår oftest i en kollektiv proces, hvor hun som idémager orkestrerer en lang række forskellige faggrupper og frivilliges deltagelse i skabelsen af værkerne. Således også de tre sejlende betonskulpturer Life-Boats, hvis tilblivelse bl.a. har givet inspiration til de små, symbolske portrætter, som indgår i udstillingen. Figurerne er ekspressive fortolkninger af sind snarere end fysiognomi, af erindring, kærlighed og forundring overfor mennesker, som har betydet og betyder meget for Marit Benthe Norheim og hendes kunstneriske praksis."

Kunsthistoriker Ann Lie Stokbæk

Else Marie Bukdahl, Dr. phil, tidligere rektor på det Kongelige Danske Kunstakademi, om de evangeliske aspekter i Marit Benthe Norheims kunst

"Billedkunstneren Marit Benthe Norheim har både skabt fornyelse i skulpturen og givet bidrag til kirkekunsten. Disse bidrag rummer nye løsninger på forholdet mellem menighed og kunst og inddrager vort hverdagsliv i kirkelivet og samfundet som sådan på ny og overraskende måde"

Marit Benthe Norheim, en meningsskabende kunstner, af Inger Grund Petersen, turistchef Sæby

"Marit Benthe Norheim har en ganske enestående evne til at involvere både børn og voksne i sine gigantiske projekter. Men stor seriøsitet og engagement magter hun på én gang at formidle sine visioner og at være fuldstændig åben og fordomsfri i sin tilgang til de mennesker, hun inddrager i arbejdet"

"I sin essens handler Marit Benthe Norheims kunst om menneskelighed, om vigtigheden af at huske på de menneskelige værdier i en tid og en verden, der er præget af råhed, mangel på solidaritet og væren-sig-selv-nok.

Skulpturerne favner. Både når engle på hjul synes at byde op til en sælsom dans, når børns altopslugende leg forenes med den voksnes spejden ud i verden, som det sker i de monumentale skulpturer Fruen fra Havet og Rottejomfruen, og når Campingkvinderne dukker op i horisonten og beviser, at mellemfolkelig samhørighed på tværs af tid og sted er mulig."

Anne Lie Stokbro, 11. april 2012


"Benthes værker er på en måde naive, hvilket for mig vil sige, at de ejer en hjertets renhed,
en mærkelig poesi, som er ualmindelig i kunstverdenen i dag.

Hun har i dette billedsprog vist flyvende, sejlende, kørende kvindefigurer, der i tableauer fortæller historier om essentielle menneskevilkår.

På Vrå Udstillingen 2010 udstillede Benthe Norheim i et lille rum, hvor en kvindefigur rejste sig op som af en skygge eller en forfader eller formoder på gulvet. Figuren var skabt i cement, et foretrukket materiale, i al dets upretentiøse fremtræden. På væggene vistes dét, man kan kalde et anegalleri af kvindens slægt, personportrætter, fra de mest fromme, sjove, melankolske og spørgende, til dem, der næsten udelukkende var gengivet som en cementklat, som om de ikke havde efterladt noget spor eller nogen erindring hos nogen. – Det er disse fortællinger fra en kendt, men måske noget overset verden, som en skæv skulpturel fortæller som Benthe Norheim fremdrager og beriger vores verden med."

Lene Rasmussen, december 2010


Else Marie Bukdahl om Marit Benthe Norheim

"Billedhuggeren Marit Benthe Norheim er en af de kunstnere, der på en forbilledlig og aktuel måde har skabt et stort antal skulpturværker i det offentlige rum.."

En vandreutstilling med kvinner, av kunstkritiker Trond Bergen

"Det er tid for å undre seg over livet og kunsten, og tid til å trenge dypt inn i kvinner som slår sine dører vidåpne. Her er plass til alle, i en kunst som er svært tilgjengelig, også i sitt formspråk og sin tematikk. Denne kunsten trenger vi også, nettopp fordi den er så gjennomtenkt og så godt gjennomført, og fordi den ikke gjemmer seg bak høytflyvende, men kanskje ikke så realiserbare teorier"

Marianne Ilkjær, tidligere direktør for Vendsyssel Kunstmuseum, anbefaling af Marit Benthe Norheim

"Hendes produktion og kunstneriske udtryk er båret af en sjælden stærk ægthed og  personlighed"

Betongen bærer frukt, af Harold Flor kunstkritiker i Dagbladet

"Stemningsleiet skiftet som bevegelsene hos trær kjærtegnet av vind, og betongen ble organisk aktiv mot gipsrosettenes stiliserte mønstre."

Evanthore Vestergaard, Kunst på torvet

"Det er ikke fordi Marit Benthe Norheim handler med fisk eller grøntsager, men det gør folk måske når de møder hendes kunst. Og de får sjældent lov til at koncentrere sig om indkøbene. Marit Benthe skaber kunst i offentlige rum. Den slags er ofte inaktive, men Marit Benthes er interaktive"

Fra bogen indtryk - Udtryk, Lindtofte forlag

Strong frontal figures, by Jorunn Veiteberg

"This word of symbolism signifies the meaning in Marit Benthe Norheim’s towering female figures, mounted as they are like figureheads on Union Company’s new ”flagship”, the biological purifying plant beside the harbor basin i Skien"

Livet bliver skabt i beton, af Steffen Lange

Overordnet vil man opleve Marit Benthe Norheims værker som stærke humanistiske manifestationer med et tydeligt budskab om sammenhold, medmenneskelig styrke, tro, etik, moral og ikke mindst kvindelighed. Det hele er gennemsyret af en overordnet skaberglæde og en god portion humor. Som beskuer føler man sig således ikke ”tynget” – hverken af emnerne eller de dimensioner, som Marit Benthe Norheim ofte arbejder i.
Ikke mindst det kvindelige element er fremherskende i hendes kunst. Ikke som en aggressiv feminisme, men som en moderlighed båret af den naturlige stolthed over at kunne bære og give liv. I mange af hendes figurer finder man således tegn, symboler og små menneskefigurer anbragt i kvindernes skød og maver.

Uddrag fra anmeldelse af bogen "Billedkunstneren Marit Benthe Norheim"