STILLE TILSTEDEVÆRELSE, 2018


Et reflektionsrum til Steg for Steg, Lesja, Norge - Aluminium

Plassene skal være spesielle uterom å bruke i våre kurs og prosesser. Alle stedene har også en historie fra gården. Det er bortgjemte perler i kulturlandskapet som vi har hentet frem igjen. I utgangspunktet tenkte vi at plassene skulle ha et kunstverk å sitte ved. Gjennom prosessen med kunstnerne har dette utviklet seg til noe langt mer spektakulært og enestående.
Kunsten og plassene er blitt ett og deltagerne kan både sitte på kunstverket og gå inn i kunstverket.  Du kan forholde deg til kunsten som en samtalepartner, et berøringspunkt i følelsene mer enn et objekt enn betrakter. Kunstens styrke er å gi innsikt i oss selv og våre omgivelser med et språk vi ikke alltid har ord for. De kunstverkene Marit Benthe og Claus har laget til refleksjonsplassene rommer denne dimensjonen. Du går berørt fra refleksjonsplassene.

Ola Jordhøy og Ingunn Hagen, Steg for Steg

www.refleksjonshuset.no

ÅBNING OG AFSLØRING AF REFLEKTIONSSTEDERNE - klik for store billeder

OPSÆTNING AF SKULPTUREN - klik for store billeder

STØBNING I ALUMINIUM - klik for store billeder

MODELLER I 1:20 OG FULD STØRRELSE - klik for store billeder

SKITSER - klik for store billeder