SØYLEFOLK-BALANSEGANG, 2012


5 brukte lyktestolper med figurative avslutninger,
utenfor hovedinngangen til Tjørring nye skole og daginstitusjon, DK.
- En bæredyktig skole, formet som en stjerne, ved Friis og Moltke arkitektene.

 "At turde er at miste fodfæste et øjeblik,
- at ikke turde, er at miste sig selv”
Søren Kierkegaard.

I en oppvekst og utdannelse, skal man balansere mellom mange tilstander, inntrykk og mennesker. Man skal lære å ta sjanser, men samtidig å ha både kontroll og disiplin for å oppnå de målene man setter seg. Det er jo naturlig for barn og unge å avprøve grenser på forskjellige måter, derfor har jeg plassert noen av figurene på kanten.

Jeg ønsker at søylefigurene skal være åpne i sine fortellinger, og kunne fremkalle mange slags assosiasjoner. Mine stikkord under utførelsen av figurene: Stjerne – himmel – søyler – barn – lek - balanse - og det å strekke seg. Søylene, sett fra avstand, gir figurene et eget platå – sin egen verden/sted - med himlen som bakgrunn.

Skulpturene kan opfattes på lang avstand og er representative for hver ”stjerne – arms” funksjoner, etter samtaler med skolen. Figurene på toppen av søylene er proporsjonert så de skal være noe man skal komme nært på for å se detaljene.  – De er opphøyde uten å være helter – men med et innhold som forhåpentlig gir stoff til å tenke selv.

Søylene fungerer også som sokler – som løfter opp – og da er det man løfter opp viktig. Hvilken fane vil man holde høyt? I krig, kamper og i diverse opptog /prosesjoner av religiøs og politisk karakter, har man opp igjennom tidene ofte båret flagg, faner eller ”standarder”. Symbolene/bildene som ble valgt til å representere den respektive event, skulle gi stolthet, mot og styrke til de deltagende, og samtidig kunne give dem en identitet.

SØYLEFOLK-BALANSEGANG - klik for store billeder