SØNDERMARKEN 2013 - CAMPINGKVINNER


17 - 30 september 2013

Campingkvinner skulle være med til at skabe opmærksomhed om den kommende event ved indvielsen af LIV&LYS i Søndermarken.
Største del af tiden var de samlet på springvandsplænen foran Frederiksberg Slot. Derud over var de også opstillet, en og en, rundt i byrummet omkring Frederiksberg for at skabe opmærksomhed om LIV&LYS i Søndermarken, hvor Marit Benthe Norheim b.la. stod bag genskabelsen af Kildegrotten.

CAMPINGKVINNER I SØNDERMARKEN - klik for store billeder